Hva er grammatisk korrelasjon?

At noe er korrelert, betyr at det henger sammen, at det er samsvar: Som filmstjerne var Greta Garbo verdenskjent. Her er det samsvar. Filmstjerne og Greta Garbo er samme person, grammatisk er det en korrelasjon. det samme. Det samme her: Som privatperson var Greta Garbo en gåte. Men i dette eksemplet fra NRK blir det […]

Grammatikk